IMPLANT XÂM LẤN TỐI THIỂU

Điều trị cấy ghép xâm lấn tối thiểu là gì?

Một quy trình phẫu thuật bổ sung được phát triển để điều trị cấy ghép xâm lấn tối thiểu được gọi là Phẫu thuật Ma Thuật, và quy trình này là một quy trình mới được phát triển dựa trên một vết rạch tối thiểu trong vòng 1cm và giảm thiểu việc sử dụng vật liệu cấy ghép. Đó là phương pháp tiếp cận. Nó bao gồm một quy trình logic và đơn giản mà bất kỳ nha sĩ nào cũng có thể học dễ dàng chỉ với một buổi đào tạo ngắn hạn và có thể thích nghi với điều trị cấy ghép.

Điều trị cấy ghép ít xâm lấn có những ưu điểm sau.